T3. Th9 27th, 2022
Giai cấp công nhân là một giai cấp quan trọng trong những thời kỳ lịch sử dân tộc với vai trò chỉ huy, giai cấp công nhân luôn được chăm sóc và theo dõi .

Nhiều độc giả thắc mắc vậy Giai cấp công nhân là gì? Để giải đáp câu hỏi trên mời bạn đọc theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi để có câu trả lời.

Nguồn gốc của giai cấp công nhân?

Trước khi giải thích khái niệm Giai cấp công nhân là gì? thì cần nắm được nguồn gốc của sự hình thành và phát triển giai cấp công nhân. Có thể thấy nguồn gốc ra đời của giai cấp công nhân là con đẻ của nền đại công nghiệp. Giai cấp công nhân sinh ra và phát triển theo đà phát triển của kỹ thuật và công nghệ và chỉ trở thành một giai cấp ổn định khi sản xuất đại công nghệ đã thay thế về cơ bản nền sản xuất thủ công.

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là giai cấp những người lao động làm thuê cho nhà tư bản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Vì vậy, trong sản xuất họ là giai cấp bị phụ thuộc và trong phân phối là giai cấp bị bóc lột giá trị thặng dư, do đó giai cấp công nhân đối lập trực tiếp về lợi ích với giai cấp tư sản.

Bạn đang đọc: Giai cấp công nhân là gì?

Sự tăng trưởng của thời đại công nghiệp không những đã làm tăng thêm số người vô sản, mà còn tập hợp họ lại thành một tập đoàn lớn xã hội to lớn, thành giai cấp vô sản tân tiến. Chính thế cho nên, giai cấp công nhân tân tiến ra đời gắn liền với sự tăng trưởng của đại công nghiệp, nó là loại sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp và lớn lên cùng với sự tăng trưởng của nền đại công nghiệp đó .
Chủ nghĩa Mác-Lênin xác lập giai cấp công nhân chính là giai cấp có thiên chức lịch sử dân tộc rất là quan trọng là xóa bỏ chính sách bóc lột tư bản chủ nghĩa, thực thi sự chuyển biến cách mạng từ xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa .
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là một trong những giai cấp cơ bản, hầu hết, trái chiều với giai cấp tư sản, là giai cấp bị giai cấp tư sản tước đoạt hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để sống, bị bóc lột giá trị thặng dư .

Giai cấp công nhân là gì?

Để giải thích giai cấp công nhân là gì? theo C. Mác và Ph. Ăngghen đã định nghĩa rằng, “ Giai cấp vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê hiện đại, vì mất hết tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc bán sức lao động của mình đế sống”.  

Giai cấp công nhân là một tập đoàn lớn xã hội không thay đổi, hình thành và tăng trưởng cùng với quy trình tăng trưởng nền công nghiệp tân tiến với nhịp độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất có đặc thù xã hội hóa ngày càng cao ; là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến và phát triển trong những quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quy trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và tái tạo những quan hệ xã hội ; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương pháp sản xuất tiên tiến và phát triển trong thời đại lúc bấy giờ .

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Có thể thấy giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến và phát triển nhất và cách mạng nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có thiên chức lịch sử vẻ vang : xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chính sách người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn thể trái đất khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lỗi thời, thiết kế xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa .

Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc bán sức lao động của mình cho nhà tư bản để sống. Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra trong thời gian lao động.

Địa vị kinh tế tài chính xã hội giúp cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để và có năng lực triển khai thiên chức lịch sử dân tộc, đó là năng lực đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và những dân tộc bản địa bị áp bức trên quy mô quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Giai cấp công nhân là gì đến bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn.

>> >> >> Tham khảo : Sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân

Source: https://kierre.info
Category: Tại Sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.